TÜKETİCİ HAKLARI DERNEĞİ ÜYELİK FORMU

    KİMLİK BİLGİLERİ
  1. ADRES BİLGİLERİ

  2. ÖĞRENİM DURUMU
  3. MESLEK ve İŞ BİLGİLERİ


  4. Emekli ise;

  5. Öğrenci ise;

  6. DERNEĞE KATKINIZ NASIL OLABİLİR?


  7. Derneğinize üye olmak istiyorum. Tüzüğünüzü okudum. Dernekler Kanununa uygun davranmayı ve genel kurul kararıyla belirlenen üyelik aidatımı her yıl bir defa da olmak üzere ödemeyi taahhüt ediyorum. Üyeliğimin kabulünü arz ederim.


  8.