2013 Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Parasal sınır
31 Aralık 2012  PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28514 (4. Mükerrer)
TEBLİĞ
Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
4077 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNUN 22 NCİ VE  TÜKETİCİ SORUNLARI HAKEM HEYETLERİ YÖNETMELİĞİNİN 5 İNCİ MADDELERİNDE YER ALAN PARASAL SINIRLARIN ARTTIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: TGM-2012/2)
MADDE 1  (1) 23/2/1995 tarihli ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun değişik 22 ncimaddesinde belirlenen usule göre Türkiye İstatistik Kurumu tarafından bildirilen Üretici Fiyatları Endeksinde meydana gelen ortalama % 2,57 (iki virgül elliyedi) oranında artış esas alınarak 1/1/2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere:
a) 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun değişik 22 nci maddesinin beşinci ve altıncıfıkralarındaki tüketici sorunları hakem heyetlerinin kararlarının bağlayıcı olacağına ilişkin üst veya tüketici mahkemelerinde delil olacağına ilişkin alt parasal sınır 1.191,52 TL,
b) 1/8/2003 tarihli ve 25186 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında, büyükşehir statüsünde bulunan illerde faaliyet gösteren il hakem heyetlerinin uyuşmazlıklara bakmakla görevli ve yetkili olmalarına ilişkin alt parasal sınır 3.110,58 TL,
olarak tespit edilmiştir.
MADDE 2  (1) Bu Tebliğ 1/1/2013 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3  (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.
 
 Güç Bilgide, 
                   Örgütlü Tüketicide