Bir önceki sayfaya geri dönmek için buraya tıklayın! Sayfayı yazdırmak için tıklayın!
 
 

26.07.2020

 


BASIN AÇIKLAMASI

BASINA VE KAMUOYUNA

 

 

           SOSYAL MEDYADAKİ GERÇEKLER SANSÜRLENEMEZ!

• TÜKETİCİLERİN VE TOPLUMUN BİLGİLENME HAKKI ENGELLENEMEZ

• SOSYAL MEDYADAKİ BİLGİLENDİRİCİ YAYINLAR YASAKLANAMAZ

• YAYIN YASAKLAMA DEMOKRASİYE VE KAMU YARARINA AYKIRIDIR

• SANSÜR KONULACAK YAYINLARDA BELİRSİZLİK VAR

• SOSYAL MEDYADAKİ YAYINLARLA İLGİLİ KANUN TEKLİFİNİN DÜZENLENME ŞEKLİ DEMOKRATİK DEĞİLDİR

• KANUN DEĞİŞİKLİĞİNE TOPLUMUN İRADESİ YANSIMALIDIR

• SANSÜR KONULACAK VEYA YASAKLANACAK YAYINLARA AÇIKLIK GETİRİLMELİDİR


İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda görüşülecek.

Kanun teklifinde internetteki (sosyal medya) bazı yayınlara sansür konulacağı ya da engelleneceği dolaylı olarak belirtilmektedir.

İnternette ya da sosyal medyada hangi yayınlara sansür konulacağı ya da söz konusu yayınların yasaklanacağı belirli değildir.

Kanun teklifi hazırlanırken toplumun ilgili kesimlerinin; yani derneklerin, meslek kuruluşlarının ve sendikaların görüşleri alınmamıştır. Yani, toplumun iradesi Kanun teklifine yansımamıştır. Bu bakımdan Kanun teklifi demokratik değildir.

Sosyal medyadaki doğru ya da yararlı ve bilgilendirici yayınlara yasaklama getirilmesi veya sansür konulması tüketicilerin evrensel haklarından olan bilgilenme hakkına aykırıdır.

Tüketicilere ve topluma yararlı, doğru ve bilgilendirici yayınlara sansür konulması aynı zamanda demokrasiye, insan haklarına ve kamu yararına aykırıdır.

Tüketici Hakları Derneği olarak ilgili ve yetkililer ile kamuoyuna ve tüketicilere sesleniyoruz:
• Sosyal medyadaki gerçekler sansürlenemez
• Tüketicilerin ve toplumun bilgilenme hakkı engellenemez
• Sosyal medyadaki bilgilendirici yayınlar yasaklanamaz
• Sosyal medyadaki yayınlarla ilgili Kanun teklifinin düzenlenme şekli demokratik değildir
• Demokrasinin gereği olarak Kanun değişikliğine toplumun iradesi yansımalıdır
• Sosyal medyada yasaklanacak veya sansür konulacak yayınlara açıklık getirilmelidir

Basınımıza, kamuoyuna, ilgili ve yetkililere saygıyla duyurulur.


Turhan ÇAKAR
Genel Başkan

BASIN AÇIKLAMASININ İNTERNETTEKİ YANSIMALARI

https://www.yurtseverlik.com/tuketici-haklari-dernegi-genel-baskani-turhan-cakar-sosyal-medyadaki-gercekler-sansurlenemez.html
https://www.ucnoktacom.com/sosyal-medyadaki-gercekler-sansurlenemez/8854/
https://www.yeniasya.com.tr/gundem/gercekler-sansurlenemez_525074
https://www.kocaeligazetesi.com.tr/makale/5054908/mesut-akbulut/sosyal-medyadaki-gercekler-sansurlenemez
https://www.baskentgazete.com.tr/politika/toplumun-bilgi-alma-hakki-engellenemez/haber-30102
http://www.etha15.com/haberdetay/internet-yasamdir-platformu-sosyal-medya-duzenlemesi-baski-getirecek-122552