Bir önceki sayfaya geri dönmek için buraya tıklayın! Sayfayı yazdırmak için tıklayın!
 
 

21.09.2020

 


BASIN AÇIKLAMASI

BASINA VE KAMUOYUNA

 

 

           MASKELERDEKİ BELİRSİZLİK VE GÜVENSİZLİK GİDERİLSİN!..

• KORONAYA KARŞI TÜKETİCİLERİN HANGİ MASKEYİ KULLANACAĞI BİLİNMİYOR, BU KONUDA YASAL VE RESMİ BİR DÜZENLEME YOK

• ÜRÜN GÜVENLİĞİ MEVZUATINA GÖRE, PİYASAYA GÜVENSİZ MASKE SÜRÜLEMEZ

• KORONAYA KARŞI KULLANILACAK MASKELERİN ÖZELLİKLERİ, KULLANIM KOŞULLARI BELİRLENMELİ VE KAMUOYUNA AÇIKLANMALI

• MASKELERE KARŞI DENETİMLER SIKLAŞTIRILMALI

• KORONAYA KARŞI KULLANILAN MASKE NUMUNELERİ PERİYODİK OLARAK TEST EDİLİP SONUÇLAR KAMUOYUNA AÇIKLANMALI

• PİYASADA BULUNAN GÜVENSİZ MASKELER TOPLANIP İMHA EDİLEREK TÜKETİCİLER BİLGİLENDİRİLMELİ

• ASGARİ ÜCRETİN ALTINDA GELİRİ OLANLARA, HİÇ GELİRİ OLMAYANLARA, İŞSİZLERE VE AİLELERİNE ÜCRETSİZ MASKE VERİLSİN

• TÜM TÜKETİCİLER ADINA SAĞLIK BAKANLIĞINI, TİCARET BAKANLIĞINI, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞINI GÖREVE ÇAĞIRIYORUZ

Koronaya karşı kullanılan maskelerde bir belirsizlik ve güvensizlik vardır. Yapılan araştırma ve incelemelerde belirsizlik ve güvensizlik yaygın durumdadır. Bu konuda, Derneğimizin Gaziantep Şube Başkanı Eczacı Bülent Yılmaz’ın yapmış olduğu araştırma sonuçları ile basın açıklaması ektedir.

Koronaya karşı kullanılan maskelerin teknik özelliklerinin ne olduğu, ne olması gerektiği ve tüketicilerin koronaya karşı hangi maskeleri kullanmaları gerektiği bilinmiyor.

Bununla birlikte, maskelerin üretim, dağıtım, pazarlama ve tüketicilere satış koşulları, ambalajlama kriterleri – kıstasları, maske ambalajlarında hangi bilgilerin olması gerektiği, maskelerin tüketiciler tarafından nasıl kullanılması gerektiği bilinmiyor. Tüm bu konularda yasal ve resmi bir düzenleme bulunmamaktadır.

Koronaya karşı kullanılan maskeler konusunda yukarıda açıklanan belirsizliklerin, sorunların giderilmesi gerekmektedir. Bunun için koronaya karşı kullanılacak maskelerin;
a) Piyasaya güvenli olarak arz edilmesi zorunluluğu vardır.
b) Teknik özellikleri ve güvenlik kıstasları – kriterleri belirlenerek kamuoyuna açıklanmalı ve tüketiciler bilgilendirilmelidir.
c) Üretim, dağıtım, pazarlama, tüketicilere satış koşulları belirlenip açıklanmalıdır.
d) Ambalajlama kriterleri – kıstasları, ambalajlarda hangi bilgilerin olması gerektiği belirlenip açıklanmalıdır.
e) Tüketiciler tarafından nasıl kullanılması gerektiği belirlenip açıklanmalıdır.

4703 Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun’un 5.maddesinde “ürünlerin piyasaya arzında üreticilerin ve dağıtıcıların yükümlülükleri” belirlenmiştir. Bu hükme göre, üreticiler ve dağıtıcılar, piyasaya güvenli ürünleri arz etmek zorundadırlar. Piyasaya güvensiz ürün sürülmüşse, bu ürünlerin toplatılması, bertarafı konusunda üretici ve dağıtıcılar gerekli önlemleri almakla yükümlüdürler.

4703 Sayılı Kanun’un “Piyasa Gözetimi ve Denetimi, Ürünün Piyasaya Arzının Yasaklanması, Toplatılması ve Bertarafı” başlığı altındaki 4.Bölümün 10. ve 11. Maddelerinde yetkili kamu kuruluşlarının görev ve sorumlulukları belirlenmiştir.

Buna göre, koronaya karşı kullanılan maskelerin üretimi, dağıtımı, pazarlaması ve tüketicilere satılması sürecindeki denetimler sıklaştırılmalı, gerekli yasal ve idari önlemler alınmalı ve yaptırımlar uygulanmalıdır.

“Piyasadan toplatılan ve bertaraf edilen ürünler hakkında ülke genelinde dağıtımı yapılan iki gazete ile ülke genelinde yayın yapan iki televizyon kanalında ilanı suretiyle, risk altındaki tüketicilere duyuru yapılması sağlanır” hükmünün gereği yapılmalıdır.

Üretici ve dağıtıcı firmaların yasal görev ve sorumlulukları kapsamında, yetkili kamu kuruluşlarının müdahalesi ile maske numunelerinin periyodik olarak test ettirilip sonuçlarının kamuoyuna – tüketicilere açıklanması sağlanmalıdır.

Asgari ücretin altında geliri olanlara, hiç geliri olmayanlara, işsizlere ve ailelerine koronaya karşı kullanılan maskeler ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından ücretsiz verilsin.

Tüketici Hakları Derneği olarak, tüm tüketiciler adına Sağlık Bakanlığını, Ticaret Bakanlığını, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını göreve çağırıyoruz.

Basınımıza, kamuoyuna, ilgili ve yetkililere saygıyla duyurulur.


Turhan ÇAKAR
Genel BaşkanNot:
Derneğimizin Gaziantep Şube Başkanı Eczacı Bülent Yılmaz’ın yapmış olduğu araştırma sonuçları ile basın açıklamasının linki:
http://www.tuketicihaklari.org.tr/haberler/basinaciklamalari.2020.08.26.html


BASIN AÇIKLAMASININ İNTERNETTEKİ YANSIMALARI

http://turkiyegunlugu.net/maskelerdeki-belirsizlik-ve-guvensizlik-giderilsin
https://www.evrensel.net/haber/414576/tuketici-haklari-dernegi-maskelerdeki-belirsizlik-ve-guvensizlik-giderilsin
https://www.karar.com/tuketici-haklari-dernegi-maskeler-denetlensin-1586461
https://ankahaber.net/haber/detay/thd_baskani_cakar_maskeler_denetlensin_16556
https://www.istanbulhaber.com.tr/cakar-asgari-ucretin-altinda-geliri-olan-vatandaslar-icin-de-maskelerin-ucrets-haber-1591581.htm
https://www.sondakika-haberleri.net/son-dakikatuketici-haklari-dernegi-maskelerdeki-belirsizlik-ve-guvensizlik-giderilsin-sondakika-haberleri-net/2279/
https://www.gazeteruzgarli.com/tuketici-haklari-dernegi-maskelere-guvenilmiyor-duzenleme-yapilsin/
https://www.gaziantep27.net/maskelerdeki-belirsizlik-giderilmeli-541861h.htm
https://www.tuketicidostu.com.tr/makale/tuketici-makale/maskelerdeki-belirsizlik-ve-guvensizlik-giderilsin/
https://www.yeniasya.com.tr/aile-saglik/maskelerdeki-guvensizlik-giderilsin_528510
https://www.gercekalanya.com/ekonomi/tuketiciler-hangi-maskeyi-kullanacagini-bilmiyor-h40777.html
https://www.risalehaber.com/maskeler-denetlensin-cagrisi-388253h.htm
https://www.presshaber.com/tuketici-haklari-dernegi-maskelere-guvenilmiyor-duzenleme-yapilsin-55684.html
https://www.aydinlik.com.tr/haber/guvensiz-maskeler-imha-edilmeli-218847
http://www.24saatgazetesi.com/tuketici-haklari-dernegi-baskani-cakar-maskeler-denetlensin/
https://www.konyaekonomist.com/15460-tketici-haklar-dernei-maskeler-denetlensin.html
https://www.izmirdebugun.com/tuketici-haklari-dernegi-maskelere-karsi-denetimler-siklastirilmali/