Bir önceki sayfaya geri dönmek için buraya tıklayın! Sayfayı yazdırmak için tıklayın!
 
 

09.02.2022

 


BASIN AÇIKLAMASI

BASINA VE KAMUOYUNA

 

 

                  TÜKETİCİLERİN YÜZDE 90’DAN FAZLASI AÇ VE YOKSUL


• 76.2 MİLYONDAN FAZLA TÜKETİCİ AÇ VE YOKSUL

• TÜKETİCİLERİN YÜZDE 30’DAN FAZLASI AÇ

• TÜKETİCİLERİN YÜZDE 60’DAN FAZLASI YOKSUL

• 25.4 MİLYONDAN FAZLA TÜKETİCİ AÇ

• 50.8 MİLYONDAN FAZLA TÜKETİCİ YOKSUL

• AÇLIĞI VE YOKSULLUĞU ORTADAN KALDIRACAK POLİTİKALAR İVEDİLİKLE UYGULAMAYA KONULMALIDIR

TÜİK İstatistiklerine göre Türkiye’nin 2021 yılına ilişkin nüfusu 84 milyon 680 bin 273’dür. Türk – İş’in 2022 yılı Ocak ayına ilişkin açlık ve yoksulluk rakamları ile TÜİK’in yıllık hane halkı kullanılabilir gelir dağılımı istatistikleri karşılaştırılarak Derneğimizin yapmış olduğu bir araştırmaya göre; tüketicilerin yüzde 90’dan fazlasının açlık ve yoksulluk sınırının altında yaşadığı belirlenmiştir. Yani, 76.2 milyondan fazla tüketici açlık ve yoksulluk sınırının altında yaşamaktadır. Tüketicilerin yüzde 30’dan fazlasının, yani, 25.4 milyondan fazlasının açlık sınırının altında yaşadığı belirlenmiştir. Tüketicilerin yüzde 60’dan fazlasının ise, yani, 50.8 milyondan fazla tüketicinin yoksulluk sınırının altında yaşadığı belirlenmiştir.

Tüketicilerin aleyhinde olan ekonomik politikalar ve ekonomik kriz devam ettikçe açlık ve yoksulluk da artmaya devam edecektir.

Tüketicilerin yüzde 90’dan fazlasının açlık ve yoksulluk sınırının altında yaşamasına neden olan ekonomik politikalar terk edilmelidir.

Açlığı ve yoksulluğu ortadan kaldıracak ekonomik ve sosyal politikalar ivedilikle uygulamaya konulmalıdır.

Basınımıza, kamuoyuna, ilgili ve yetkililere saygıyla duyurulur.


Tüketici Hakları Derneği
Merkez Yönetim Kurulu Adına
Genel Başkan
Turhan ÇAKAR


BASIN AÇIKLAMASININ İNTERNETTEKİ YANSIMALARI

https://www.youtube.com/watch?v=cIIWb8KN5tk&t=1682s  ( Fox TV )
https://www.tekgida.org.tr/76-2-milyondan-fazla-tuketici-ac-ve-yoksul-58348/
https://www.aydinlik.com.tr/haber/tuketici-haklari-dernegi-tuketicilerin-yuzde-90i-ac-ve-yoksul-300054https://www.tekgida.org.tr/76-2-milyondan-fazla-tuketici-ac-ve-yoksul-58348/
https://yenidunya.org/haber/19260/tuketicilerin-yuzde-90dan-fazlasi-ac-ve-yoksul
https://www.yeniasya.com.tr/gundem/yuzde-90-infial-halinde-zamlar-ve-hayat-pahaliligi-toplumu-bunaltti_558423