Bir önceki sayfaya geri dönmek için buraya tıklayın! Sayfayı yazdırmak için tıklayın!
 
 

11.09.2022

 


BASIN AÇIKLAMASI

BASINA VE KAMUOYUNA

 

 

DAR GELİRLİ AİLE ÇOCUKLARININ
EĞİTİM GİDERLERİNİ DEVLET KARŞILASIN


• AİLELERİN YARIDAN ÇOĞU AÇLIK SINIRININ ALTINDA YAŞIYOR!

• DÜŞÜK GELİRLİ AİLELER ÇOCUKLARININ EĞİTİM GİDERLERİNİ KARŞILAYAMIYOR!

• YETERLİ VE DENGELİ BESLENEMEMEK ÖĞRENCİLERİN BAŞARISINI OLUMSUZ ETKİLEMEKTEDİR!

• DAR GELİRLİ AİLELER, BAŞKA İLDE ÜNİVERSİTEYİ KAZANAN ÇOCUKLARININ GİDERLERİNİ KARŞILAYAMAZ DURUMDA!

• AİLESİNDEN UZAKTA ÜNİVERSİTEYE GİDEN BİR ÖĞRENCİNİN AYLIK ORTALAMA GİDERİ 7.000TL DOLAYINDADIR!

• YAŞADIĞI İLİN DIŞINDA ÜNİVERSİTEYİ KAZANAN DAR GELİRLİ AİLE ÇOCUKLARI OKUYAMAYACAK!

• AİLELERİN YARIDAN ÇOĞU ÇARESİZ DURUMDA!

• AÇLIK SINIRININ ALTINDA YAŞAYAN AİLELER ÇOCUKLARINI SERVİS ARACI İLE OKULA GÖNDEREMEZ DURUMDA!

• TÜM GÜN EĞİTİM VERİLEN DEVLET OKULLARINDA ÖZELLİKLE DAR GELİRLİ ÇOCUKLARIN ÖĞLE YEMEĞİ SORUNU BULUNMAKTADIR!


Dar gelirli aileler derken, açlık ve yoksulluk sınırının altında yaşayan aileler kast edilmektedir. Türk-İş’in istatistiklerine göre 2022 yılı Ağustos ayında 4 kişilik bir ailenin yoksulluk sınırı 22.442TL, açlık sınırı ise 6.890TL’dir. Asgari ücret ise 5.500TL’dir.

Bugün Türkiye’de, tüm hanelerin ve halkın %54 dolayındaki kesimi, yani, 45.9 milyon kişi açlık sınırının altında yaşamaktadır. Nüfusun %42’si, yani, 35.7 milyon kişi ise yoksulluk sınırının altında yaşamaktadır. Kısaca, bugün ülkemizde Cumhuriyet tarihinin en ağır açlığı ve yoksulluğu yaşanmaktadır.

İlkokul, ortaokul ve liseye giden öğrenciler ile üniversiteye giden öğrencilerin giderleri çok yükselmiştir. Aileler, çocuklarını servis aracı ile devlet okuluna gönderiyorlar ise en düşük servis ücreti ve öğle yemeği ile okul başlarken yapılan harcamaları da eklediğimizde, 2022-2023 eğitim-öğretim döneminde en düşük aylık gider bir öğrenci için 1.200TL dolayındadır.

Tam gün eğitim-öğretim yapılan devlet okullarında öğle yemeği verilmediği için, ilkokul, ortaokul ve liseye giden öğrenciler ancak okul kantininden beslenebileceklerdir. Açlık sınırının altında yaşayan ya da açlık sınırının altında geliri olan aileler çocuklarını servis aracı ile nasıl okula gönderecekler? Çocuklarının öğle yemeğini nasıl karşılayacaklar? Açlık sınırının altında geliri olan aileler, ayrıca, ev kirası da veriyorlarsa, çocuklarını ne servisle okula gönderebilirler ne de çocuklarının öğle yemeği giderini karşılayabilirler!

Dar gelirli aileler, başka ilde üniversiteyi kazanan çocuklarının giderlerini karşılayamaz durumda! Ailesinden uzakta üniversiteye giden bir öğrencinin ikamet, beslenme ve ulaşım giderleri ile diğer okul giderlerinin aylık ortalaması bugün itibari ile 7.000TL dolayındadır. Bu durum karşısında yaşadığı ilin dışında üniversiteyi kazanan dar gelirli ailenin ya da açlık sınırının altında geliri olan ailenin çocukları üniversiteye gidemeyeceklerdir.

Ailelerin yarıdan çoğu çaresiz durumdadır. Açlık sınırının altında geliri olan aileler, ilkokul, ortaokul ve liseye giden çocuklarını ne servis aracı ile okula gönderebilecekler ne de çocuklarının öğle yemeği giderini karşılayabileceklerdir! Bu da yetmiyormuş gibi, birçok devlet okulu yöneticisi dar gelirli çocuklardan okul giderleri için para istemektedirler.

Bugün ülkemizde Cumhuriyet tarihinin en ağır açlığı ve yoksulluğu yaşanmakta olup, bu durum çocukların ve gençlerin eğitim almasında büyük bir engel ve sorun oluşturmaktadır. Ayrıca, çocukların yeterli ve dengeli beslenememesi başarılarını olumsuz etkilemektedir.

Bu nedenle, dar gelirli, açlık ve yoksulluk sınırının altında yaşayan aile çocuklarının tüm eğitim ve beslenme giderleri sosyal devlet ve kamu yararı anlayışı gereğince devlet tarafından karşılanmalıdır. Bununla birlikte, ailesi ile yoksulluk sınırının altında yaşayan öğretmenlerimizin de bu sorunu acilen çözülmelidir.

Basınımıza, kamuoyuna, ilgili ve yetkililere saygıyla duyurulur.

Tüketici Hakları Derneği
Merkez Yönetim Kurulu Adına
Genel Başkan
Turhan ÇAKAR


BASIN AÇIKLAMASININ İNTERNETTEKİ YANSIMALARI

https://www.medyaport.net/ekonomi/tuketici-haklari-dernegi-dar-gelirli-aile-cocuklarinin-egitim-h42516.html
https://t24.com.tr/haber/tuketici-haklari-dernegi-nden-cagri-egitim-giderlerini-devlet-karsilasin,1058718
https://www.aydinlik.com.tr/haber/universitelinin-aylik-gideri-7-bin-lira-338652
https://www.sozbursa.com/gundem/tuketici-haklari-dernegi-egitim-giderlerini-devlet-karsilasin-68818
https://www.tuketicidostu.com.tr/makale/tuketici-makale/dar-gelirli-aile-cocuklarinin-egitim-giderlerini-devlet-karsilasin/
https://www.sozcu.com.tr/2022/ekonomi/egitim-giderlerini-devlet-karsilasin-7358859/
https://yenidunya.org/haber/19887/egitim-giderlerini-devlet-karsilasin
https://tr-tr.facebook.com/tuketicihaklariorgtr/
https://anayurtgazetesi.com/haber/12092571/egitim-giderlerini-devlet-karsilasin
https://artigercek.com/ara?key=turhan+çakar&sort=
https://tele1.com.tr/aileler-cocuklarinin-egitim-ve-gida-masrafini-karsilayamayacak-hale-geldi-697895/
https://www.pressreader.com/search?query=tüketici hakları derneği&orderBy=Relevance&searchFor=Articles