Bir önceki sayfaya geri dönmek için buraya tıklayın! Sayfayı yazdırmak için tıklayın!
 
 

15.10.2022

 


BASIN AÇIKLAMASI

BASINA VE KAMUOYUNA

 

 

DÜNYA GIDA GÜNÜNDE TÜKETİCİLER AÇ

•  TÜKETİCİLERİN YARIDAN ÇOĞU AÇLIK SINIRININ ALTINDA YAŞIYOR

• TÜKETİCİLERİN YETERLİ GIDAYA ERİŞİM HAKKI AYAKLAR ALTINDA!..

• TÜKETİCİLERİN ÇOĞUNLUĞU YETERLİ VE DENGELİ BESLENEMİYOR!..

• ÇOCUKLAR OKULA AÇ GİDİYOR AÇ YATIYOR!..

• BESLENEMEYEN ÇOCUKLARDA GELİŞİM BOZUKLUĞU VE HASTALIKLAR
OLUŞMAKTA, OKUL BAŞARILARI OLUMSUZ ETKİLENMEKTEDİR!..

• DEVLET OKULLARINDA ÇOCUKLARA SABAH KAHVALTISI VE ÖĞLE YEMEĞİ
VERİLSİN!..

• TÜKETİCİLERİN YETERLİ GIDAYA ERİŞİMİ İÇİN TÜM ÖNLEMLER ALINSIN!..


Türkiye nüfusunun 85 Milyon dolayında olduğunu dikkate aldığımızda, 16 Ekim Dünya Gıda Gününde Ülkemizde tüketicilerin oransal olarak yüzde 56,1, sayısal olarak ise 47,685 milyon dolayında kesimi açlık sınırının altında yaşamaktadır. Yani, tüketicilerin yarıdan çoğu açlık sınırının altında yaşamını sürdürmektedir.

Tüketicilerin evrensel haklarından olan Temel Gereksinimlerinin Karşılanması Hakkı kapsamında yeterli gıdaya erişim hakları vardır. Ancak, ülkemizde tüketicilerin yeterli gıdaya erişim hakkı ayaklar altına alınmıştır.

Türkiye’de açlık sınırının altında yaşayan tüketicilerin tamamı ile birlikte, yoksulluk sınırının altında yaşayan tüketicilerin önemli bir kesimi, kısaca, tüketicilerin çoğunluğu yeterli ve dengeli beslenememektedir. Yetersiz ve dengesiz beslenme insanlarda, C vitamini eksikliğine bağlı skorbüt, A vitamini eksikliğine bağı gece körlüğü, guatr, diş çürükleri, kemik erimesi, anemi (Kansızlık) kemik yumuşaması oluşmasına neden olmaktadır.

Açlık sınırının altında yaşayan ailelerin çocuklarının da yeterli ve dengeli beslenemediğini düşünürsek, bu kesimin çocukları okula aç gitmekte ve aç yatmaktadır.

Yeterli ve dengeli beslenemeyen çocukların artışı ile birlikte, bu çocuklarda gelişim bozukluğu, raşitizm, anemi, guatr, diş çürümesi gibi hastalıklar oluşmakta, okul başarıları olumsuz etkilenmektedir. Özellikle de açlık ve yoksulluk sınırı altında yaşayan ailelerin çocukları başta olmak üzere, çocuklara, devlet okullarında sabah kahvaltısı ve öğle yemeği verilmelidir.

Tüketicilerin yeterli gıdaya erişiminin sağlanabilmesi için, tarım ve gıda üretim, dağıtım ve tüketim politikaları, gıda fiyat politikaları konusunda gerekli tüm önlemler alınmalıdır. Bununla birlikte tüketicilerin satın alma gücüleri yükseltilmeli ve işsizliği giderecek yatırım ve istihdam politikaları ivedilikle devreye konulmalıdır.

Yeterli gıdaya erişemeyen, erişmekte zorluk çeken düşük gelirli ve açlık sınırının altında geliri olan aileler ile hiç geliri olamayan ailelerin yeterli gıdaya erişimi için devlet tarafından acilen gerekli olan tüm ekonomik ve sosyal önlemler alınmalıdır.


Basınımıza, kamuoyuna, ilgili ve yetkililere saygıyla duyurulur.

Tüketici Hakları Derneği
Merkez Yönetim Kurulu Adına
Genel Başkan
Turhan ÇAKAR


BASIN AÇIKLAMASININ İNTERNETTEKİ YANSIMALARI

https://www.evrensel.net/haber/472311/dunya-gida-gununde-tuketiciler-ac
https://www.sozcu.com.tr/2022/gundem/bugun-dunya-gida-gunu-47-milyon-vatandasimiz-ac-7422164/
https://t24.com.tr/haber/tuketici-haklari-dernegi-turkiye-de-47-milyon-685-bin-kisi-aclik-sinirinin-altinda-yasiyor,1066079
https://haber.sol.org.tr/haber/turkiye-nufusunun-yuzde-56si-aclik-sinirinin-altinda-yasiyor-351875
https://gazetepatika19.com/tuketici-haklari-dernegi-nufusun-yuzde-56si-aclik-sinirinin-altinda-yasiyor-122351.html
https://www.medyatava.com/haber/turkiyede-47-milyon-685-bin-kisi-aclik-sinirinin-altinda-thd-acikladi-turkiyenin-yuzde-561i-aclik-sinirinin-altinda-yasam-mucadelesi-veriyor_275606
https://nehabers.com/bugun-dunya-besin-gunu-47-milyon-vatandasimiz-ac/