Bir önceki sayfaya geri dönmek için buraya tıklayın! Sayfayı yazdırmak için tıklayın!
 
 

08.12.2023

 


TÜKETİCİ HAKLARI DERNEĞİ

ŞUBE YÖNETİM KURULU BAŞKANLIKLARINA

 

 

       Derneğimizin 17. Olağan Genel Merkez Genel Kurulu toplantısı, aşağıda ki gündemi görüşmek ve karar almak üzere çoğunluklu olarak 23.12.2023 tarihinde ve saat 10:30 da Derneğimiz Genel Merkezinde, çoğunluk sağlanmazsa çoğunluksuz olarak 06.01.2024 tarihinde ve saat 12:00 de Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesinde (Şehit Gönenç Sokak No:16 Maltepe/Ankara) yapılacaktır.

       Seçilmiş ve Doğal delegelerin Genel Kurula katılımının sağlanmasını önemle rica ederim.

Turhan ÇAKAR
Genel Başkan

1. Açılış Ver Yoklama
2. Divan Başkanı ve Üyelerinin Seçimi
3. Saygı Duruşu, İstiklal Marşı Okunması ve Genel Başkanın Konuşması
4. Konukların Konuşması
5. Yönetim Kurulu Çalışma Raporunun ve Mali Raporun Okunması ve Görüşülmesi
6. Denetim Kurulu Raporunun Okunması ve Görüşülmesi
7. Yönetim Kurulu Aklanması ve Mali Raporun Karara Bağlanması
8. Gelecek Dönem (2024-2025) Tahmini Bütçenin Okunup Karara Bağlanması
9. Tüzük Değişikliğininiz Görüşülüp Karara Bağlanması
10. Yönetim Kurulunun Seçilmesi (9 Asi 9 Yedek)
11. Denetim Kurulunun Seçilmesi (3 Asil 3 Yedek)
12. Onur ve Disiplin Kurulunun Seçimi (5 Asli 5 Yedek)
13. Tüketici Dernekleri Federasyonunun (TÜDEF) Genel Kurul Delegelerinin Seçimi
14. Dernek Tüzüğümüzün (24/E Fıkrası Gereğince Yönetim Kurulan Yetki Verilmesi
15. Dilek ve Temenniler