Bir önceki sayfaya geri dönmek için buraya tıklayın! Sayfayı yazdırmak için tıklayın!
 
 

17.02.2024

 


BASIN AÇIKLAMASI


ÇEVRESEL FELAKETLERE NEDEN OLAN

ALTIN MADENLERİ KAPATILMALI

 

 

• ALTIN MADENLERİNİN TAMAMINDA ÇEVRESEL TAHRİBAT KİRLİLİK VE DOĞA KATLİAMI YAŞANIYOR.

• SİYANÜRLÜ ALTIN MADENCİLİĞİ TÜM CANLILAR İÇİN BÜYÜK TEHLİKE.

• ALTIN MADENCİLİĞİ TELAFİSİ İMKANSIZ ZARARLARA NEDEN OLMAKTADIR.

• İLİǒDE Kİ FELAKET ALTIN MADENCİLİĞİNİN AÇIK BİR GÖSTERGESİDİR.

• TÜRKİYE’DE SÖMÜRGE ALTIN MADENCİLİĞİ YAPILIYOR.

• ALTIN ARAMA VE ALTIN MADENCİLİĞİNİN YOK EDİCİ GERÇEKLERİNE HÜKÜMET SESSİZ KALIYOR.

• ALTIN MADENCİLİĞİNİN SONLANDIRILMASI İÇİN HÜKÜMETİ VE YARGIYI GÖREVE ÇAĞIRIYORUZ.

Türkiye’de altın arama faaliyetleriyle birlikte, 19 altın madeninin oluşumu ve faaliyetlerinde doğa katliamına, çevresel felaketlere, tahribatlara, kirliliklere neden olunmuş ve olunmaktadır. Özellikle de, altın arama faaliyetleriyle altın madenlerinin faaliyetlerinde kullanılan siyanür başta olmak üzere, kimyasal maddelerin kullanımı telafisi imkansız zararlara, kirliliklere neden olmaktadır. Erzincan İliç’de Kanadalı Anagold Madencilik şirketinin uygulamaları telafisi imkansız bir felakete neden olmuştur..

Altın madeninin inşaat ve işletme aşamasında oluşan yok oluşlar, tahribatlar, kirlilikler:

• Maden alanındaki tüm orman alanı, yeşil alan, tarım alanı, bitki örtüsü ve tüm canlılık yok edilmektedir.

• Bitkisel toprak sıyrılmaktadır.

• Bitkisel toprağın sıyrılması ve hafriyat faaliyetleri ile oluşacak toz ve gürültüden rahatsız olan hayvanlar alanı terk etmektedir. Hareket yeteneği olmayanlar ise kaçamayarak ölmektedir.

• Altın cevherinin işletilmesi sürecinde oluşan siyanürlü atık malzeme çevreyi kirletici bir kaynak olup rüzgar etkisiyle taşınmaktadır.

• Altın madenlerinde oluşan siyanürlü tozlar çevrede yaşayanların, çalışanların sağlığına zarar vermektedir. Bununla birlikte, bu tozlar maden çevresindeki bitki örtüsüne, tarın alanlarına, canlılara zarar vermektedir.

• Altın madenciliğinden kaynaklanan ağır metallerle çevre kirletilmektedir.

• Altın madenlerindeki atık barajlarında oluşan atık çamur suları ve sızıntı suları çevre kirliliğine neden olmaktadır.

• Atık havuzu yüzeyinde oluşan buharlaşma ile havuz tabanından ve atık barajı gövdesinden sızıntı olması önemli sorunlara yol açmaktadır.

• Atık barajlarında drenaj yeterli değilse, yağmur ve deprem gibi etkenler nedeniyle atık barajlarının yıkılma olasılığı vardır. Bundan dolayı da atık havuzundaki atık çamuru dereye deşarj olur, suları ve toprağı kirletir.

• Yeraltı ve yerüstü su kaynakları zarar görmekte ve kirletilmektedir.

• Çevredeki toprak kirletilmektedir.

• Oluşan sera gazları hava ve atmosferi kirletmektedir.

• İnsanlarda çeşitli hastalıklara neden olunmaktadır.

• Altın madenciliğinde en tehlikeli durum asit maden drenajıdır.

• Çevredeki orman ağaçlarının büyümesi olumsuz etkilenmektedir.

• Çevredeki tarım alanlarına zarar verilmektedir.

• Altın madenciliğinden kaynaklı havaya yayılan sülfürlü tozların havanın nemi ve su buharıyla birleşmesiyle sülfürik asit oluşur ve bu, asit yağmuru olarak yere iner.

• Altın madenlerindeki patlamalarla oluşan sarsıntılar heyelanları tetiklemektedir.

• Yer altı ve yerüstü su dengesi bozulmaktadır.

• Altın madenciliğinden kaynaklı asidik ve ağır metallerce zengin sular tarım topraklarını kirletmektedir.

• Altın madeni ocaklarıyla arazinin fiziksel yapısı bozulmakta, toprağın erozyonu hızlanmaktadır.

• Oluşan siyanürlü tozlar havayı, toprağı, suyu ve bitki örtüsünü kirletmektedir.

• Altın ocakları terk edildikten sonra geride devasa çukurlar bırakılmakta, çevrede koruma önlemleri alınmadığından insanlar ve hayvanlar için tehlike oluşmaktadır.

Türkiye’de sömürge altın madenciliği yapılmaktadır. Kanadalı altın madeni şirketleri başta olmak üzere, Türkiye’de faaliyet gösteren yabancı altın madenciliği şirketleri açıkça yağmacılık yapmaktadırlar. Elde ettikleri yüksek karlardan çok azını devlete vermekte ve kazandıkları milyarlarca doları götürmektedirler. Örnek vermek gerekirse, yağmacı altın kartelleri 2019 yılında 2 milyar 242 milyon dolar kazandılar. Devlete ödedikleri ise 42 milyon dolar. 2020 yılında ise 2 milyar 400 milyon dolar kazandılar. Devlete ise 60 milyon dolar ödediler. Diğer taraftan, bu karteller siyanürlü madencilik ile tam bir doğa katliamına, çevresel tahribata ve yıkıma neden olmaktadırlar.

Siyanürün çok zehirli bir madde olması ile birlikte altın madenciliğinin çevreye ve doğaya büyük zarar vermesi nedeniyle siyanürlü altın madenciliğinin sonlandırılması gerekmektedir. Altın arama ve altın madenciliğinin yok edici gerçeklerine hükümet sessiz kalmamalıdır. Bu nedenle, altın madenciliğinin sonlandırılması için hükümeti ve yargıyı göreve çağırıyoruz.

Turhan Çakar
Onursal Genel Başkan