Bir önceki sayfaya geri dönmek için buraya tıklayın! Sayfayı yazdırmak için tıklayın!
 
 
Sevgili Tüketiciler Kayıp Kaçak Bedelinin Aboneler Yansıtılmasına Karşı Kampanyamıza Sahip Çıkmanızı Bekliyoruz.
 

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun, dürüst tüketicilerden tahsil edilemez dediği,hukuk devleti ve adalet anlayışına aykırı bulduğu kayıp-kaçak bedelinin güvence altına alınmasını sağlamak için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından bir Yasa Tasarısı hazırlanmıştır.

Mevcut Tasarının telafisi mümkün olmayan vahim sonuçlara neden olacağı ve tüketicilerin yargı hakkı ile hak arama hakkını ortadan kaldıracağı için kabul edilmemesi gerektiği konusunda Enerji ve Tabi Kaynakları Bakanı, Gümrük ve Ticaret Bakanı, Başbakan ve tüm milletvekillerine mektup gönderme kampanyası başlattık.

Elektrikten alınan kayıp-kaçak bedellerinin alınmaması ile birlikte 2007 yılından bugüne kadar kesilen kayıp kaçak bedellerinin abonelere iade edilmesi konusunda bir yasal düzenleme yapılması için başlatmış olduğumuz kampanya kapsamında, ekte yer alan Başbakan, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı ve Gümrük ve Ticaret Bakanı adına yazılan mektupların aşağıda belirtilen e-postalarına acilen gönderilmesini ve çevrenizdekilerin de göndermesini sağlamanız konusunda gerekli duyarlılığın gösterilmesini ve kampanyamıza sahip çıkmanızı bekliyor ve diliyoruz.

Tüketici Hakları Derneği - Merkez Yönetim Kurulu

Kampanyamıza destek için gönderebileceğiniz mektup örnekleri;
 
Sayın Başbakana Kayıp Kaçak Hakkında Yazı e-posta: ahmet.davutoglu@tbmm.gov.tr
Sayın Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanına Kayıp Kaçak Hakkında Yazı e-posta: taner.yildiz@tbmm.gov.tr - ozelkalem@enerji.gov.tr
Sayın Gümrük ve Ticaret Bakanına Kayıp Kaçak Hakkında Yazı e-posta: nurettin.canikli@tbmm.gov.tr
Sayın Milletvekillerine Kayıp Kaçak Hakkında Yazı e-posta: milletvekilleri e-posta adresleri listesi

İlgili makamlar için dilekçe örnekleri;

Kayıp-Kaçak Bedeli Hakkında Tüketici Hakem Heyetine Verilecek Dilekçe Örneği

Kayıp-Kaçak Bedeli Hakkında Dağıtım Şirketine Verilecek Dilekçe Örneği

Konuyla ilgili bağlantılar;

Kayıp Kaçak Elektrik Bedeli Konusunda Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun Nihai Kararı


Basın Açıklaması: Kayıp-Kaçağı Yasal Güvenceye Alacak Yasa Tasarısına Karşı Kampanya