Bir önceki sayfaya geri dönmek için buraya tıklayın! Sayfayı yazdırmak için tıklayın!
 
 

09.04.2020

 


BASIN AÇIKLAMASI

BASINA VE KAMUOYUNA

 

 

TOPLUM CAN DERDİNDE!.. SOSYAL DEVLET ANLAYIŞI HER YÖNÜYLE UYGULANSIN.

• TOPLUMUN YÜZDE SEKSENİ AÇ VE YOKSUL!..

• GELİRİ OLMAYAN, AÇLIK SINIRI ALTINDA YAŞAYAN VE GEÇİNEMEYEN AİLELERİN TEMEL İHTİYAÇLARINI DEVLET KARŞILASIN.

• GIDADAN KDV KALDIRILSIN. ELEKTRİK VE DOĞAL GAZ FATURALARINDAN YALNIZCA ENERJİ BEDELİ, SU FATURALARINDAN İSE YALNIZCA SU BEDELİ ALINSIN.

• TÜM HASTANELERDE SAĞLIK HİZMETLERİ ÜCRETSİZ OLSUN.

• TOPLUM İÇİN MERKEZİ YÖNETİM İLE TÜM YEREL YÖNETİMLER VE TÜM TOPLUM KESİMLERİ İŞBİRLİĞİ YAPMAK ZORUNDA!..

Bugün, toplum olarak ekonomik, sosyal ve sağlık yönünden tarihimizin en sıkıntılı ve bunalımlı bir döneminden geçiyoruz. Toplumun büyük çoğunluğu geçinebilme ve sağlık yönünden büyük bir sorun yaşamaktadır. Kısaca, toplumun büyük çoğunluğu can derdine düşmüştür.

Evrensel tüketici haklarından olan yeterli, dengeli ve sağlıklı beslenebilme, sağlıklı olabilmek için toplumun – tüketicilerin en önemli önceliği ve ihtiyacıdır. Çünkü, halkımızın büyük bir çoğunluğu yeterli, dengeli ve sağlıklı beslenememektedir.

Türk-İş’in 2020 yılı Mart Ayı için yapmış olduğu araştırmaya göre, 4 kişilik bir ailenin aylık gıda harcaması 2345 TL’dir. Bu bedel 4 kişilik ailenin açlık sınırıdır. Eğer, 4 kişilik hanenin aylık geliri 2345 TL’nin altında kalmışsa, bu hane açlık sınırının altında yaşıyor demektir. Kaldı ki, gıda harcaması her ay artış göstermektedir. 4 kişilik ailenin yoksulluk sınırı ise 7639 TL’dir. Yani, 4 kişilik hanenin aylık geliri 7639 TL’nin altında ise, bu hane yoksulluk sınırının altında yaşıyor demektir. Açlık ve yoksulluk sınırı her ay yükselmektedir.

2020 yılı Mart Ayına ilişkin açlık ve yoksulluk sınırı rakamları ile TÜİK’in “Hane Halkı Kullanılabilir Gelir Dağılımı” karşılaştırıldığında şu sonuca varılmaktadır: Nüfusun yüzde yirmiden fazla kesimi açlık sınırının altında, yüzde altmıştan fazla kesimi ise yoksulluk sınırının altında yaşamaktadır. Bu oranlara göre, ülkemiz nüfusunun 16.6 milyondan fazla kesimi açlık sınırının altında, 50 milyondan fazla kesimi ise yoksulluk sınırının altında yaşamaktadır. Kısaca, ülkemiz nüfusunun yüzde sekseni yani, 66.6 milyondan fazla kişi açlık ve yoksulluk sınırının altında yaşamaktadır.

Bugünlerde ülkemizde yaşanmakta olan korona salgınını gerekçe göstererek yüzbinlerce kişi işten çıkartılmıştır. Bununla birlikte, bir çok küçük esnaf da iş yapamadığından işyerini kapatmak zorunda kalmıştır. Bu durumun sonucunda açlık ve yoksulluk sınırı altında yaşayan kişi ve aile sayısı daha da artmıştır. Kısaca, toplum can derdine düşmüştür. Bu bakımdan, sosyal devlet anlayışı her yönüyle uygulanmalıdır.

Halkın – tüketicilerin büyük çoğunluğu gelir yetersizliği, gelir yokluğu nedeniyle geçinemez ve temel ihtiyaçlarını karşılayamaz durumdadır. Bu nedenle, hiç geliri olmayan aileler ile açlık sınırının altında yaşayan aileler ve yoksulluk sınırının altında olup da geçinemeyen ailelerin gıda, elektrik, doğal gaz ve su gibi temel ihtiyaçlarını devlet ücretsiz olarak karşılasın.

Tüketicilerin en temel, olmazsa olmaz ihtiyaçları olan gıdadan KDV kaldırılsın. Elektrik ve doğal gaz faturalarından yalnızca enerji bedeli, su faturalarından ise yalnızca su bedeli alınsın.

Özel ya da kamu, tüm hastanelerde sağlık hizmetlerinden herhangi bir ücret alınmasın.

Yaşanmakta olan bu olağanüstü salgın ve kriz döneminde, toplum yararına, Merkezi Yönetim ile tüm yerel yönetimler ve tüm toplum kesimleri işbirliği yapmak zorundadır.


Basınımıza, kamuoyuna, ilgili ve yetkililere saygıyla duyurulur.


Turhan ÇAKAR
Genel BaşkanBASIN AÇIKLAMASININ İNTERNETTEKİ YANSIMALARI

https://www.ucnoktacom.com/tuketici-haklari-dernegi-genel-baskani-turhan-cakar-toplum-can-derdinde-sosyal-devlet-anlayisi-her-yonuyle-uygulansin/7483/
https://www.yenimesaj.com.tr/vatandaslarin-cogu-ac-ve-yoksul-H1340212.htm
https://www.gucluanadolugazetesi.com/tuketici-haklari-saglik-hizmetleri-ucretsiz-olsun-96489.html
https://www.aydinlik.com.tr/haber/tuketici-haklari-dernegi-genel-baskani-turhan-cakar-gidadan-kdv-kaldirilsin-205102
https://www.tuketicidostu.com.tr/makale/tuketici-makale/toplum-can-derdinde-sosyal-devlet-anlayisi-her-yonuyle-uygulansin/
https://www.akdenizgercek.com.tr/haber/31189-toplum-can-derdinde
https://www.kocaeligazetesi.com.tr/makale/4150962/mesut-akbulut/sosyal-devlet-anlayisi-her-yonuyle-uygulansin
http://www.ufukturu.net/guncel-haberler/tuketici-haklari-dernegi-toplum-can-derdinde/