Bir önceki sayfaya geri dönmek için buraya tıklayın! Sayfayı yazdırmak için tıklayın!
 
 
TÜKETİCİ HAKLARI DERNEĞİ - SIKÇA SORULAN SORULAR
 

Sıkça Sorulan Sorular

Bilinçli Tüketici Kimdir?

Evrensel Kabul Görmüş Tüketici Hakları Nedir?

Alışverişte Bilinçli Davranış Nasıl Olur ?

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun Amacı Nedir?

Tüketici Kimdir?

Tüketici İşlemi Nedir?

Bu Kanunda Yazılı Olarak Düzenlenmesi Öngörülen Sözleşmeler Nasıl Olmalı?

Tüketicinin Yapmış Olduğu İşlemler Nedeniyle Nasıl Senet Düzenlenir?

Tüketici İşlemlerinde Birleşik Faiz Uygulanır mı?

Tüketici Sözleşmelerindeki “Haksız Şart” Nedir?

Satıcı ya da Sağlayıcı Mal veya Hizmet Satıştan Kaçınabilir mi?

Satıştan Kaçınma Konusunda Şikayetimi Nereye Bildirebilirim?
 
Mal Ya Da Hizmet Satın Alırken Sayı/Miktarda Sınırlama Yapılabilir Mi ? Bir Malı ya da Hizmeti Satın Alırken Başka Bir Mal yada
Hizmeti Satın Alınması Konusunda Satıcı ya da Sağlayıcı Tarafından Şart Koşulabilir Mi?

Satıcı ya da Sağlayıcı Sipariş Edilmeyen Mal ve Hizmetlerde Hak İddia Edebilir Mi?

Ayıplı Mal Nedir?

Malın Ayıplı Olmadığının İspatı Kime Aittir?

Malın Ayıplı Olduğunun Anlaşılması Durumunda Tüketicinin Seçimlik Hakları Nelerdir?

Satıcı, Ayıplı Maldan Dolayı Tüketicinin Tercihini Yerine Getirmekle Yükümlü müdür?
 
Tüketici Ayıplı Maldan Dolayı Sözleşmeden Dönme Ayıp Oranında İndirim Hakkını Seçtiğinde Ödemiş Olduğu Bedel Ne Zaman
Tüketiciye İade Edilir?

Tüketici Seçimlik Hakları İle Birlikte Tazminat Talep Edebilir mi?

Ayıplı Malda Süreler Ne Kadardır?

Ayıplı Hizmet Nedir?

Ayıplı Hizmet Nedeniyle Tüketicinin Seçimlik Hakları Nedir?

Taksitle satış sözleşmelerinde tüketicinin cayma hakki süresi kaç gündür? Hangi durumlarda kullanılamaz?

Tüketici Kredileri Sözleşmeleri Nedir?

Tüketici Sözleşmelerinde Cayma Hakkı Var mıdır? Cayma Hakkı Nedir?

Tüketici Kredilerinde, Tüketicinin Talebi Olmadan Sigorta Yaptırılabilir mı?

 
Kredi İçin Hesap Açılması ve Bu Hesaptan Sadece Kredi İle İlgili İşlemler Yapılması Durumunda, Tüketiciden Bu Hesaba İlişkin
Herhangi Bir İsim Altında Ücret veya Masraf Talep Edilebilir mi?

Konut Finansmanı Sözleşmeleri Nedir?

Ön Ödemeli Konut Sözleşmesi Nedir?

Yapı Ruhsatı Almadan Ön Ödemeli Konut Sözleşmesi Yapılır mı?

Ön Ödemeli Konut Sözleşmesinde Cayma Hakkı Kaç Gündür? Cayma Hakkı Nedir?

Ön Ödemeli Konut Satışında Konut Teslim Süresi Ne Kadardır ?

Ön Ödemeli Konut Satışında Sözleşmeden Dönme Nasıl Olur?
 
İş Yeri Dışında Kurulan Sözleşmede, Mesafeli Sözleşmede, Finansal Hizmetlere İlişkin Mesafeli Sözleşmede, Tüketici
Sözleşmelerinde, Devre Tatil ve Uzun Süreli Tatil Hizmeti Sözleşmelerinde Cayma Hakkı Kaç Gündür?

Abonelik Sözleşmeleri Nedir?

Garanti Belgesi Nedir?