Bir önceki sayfaya geri dönmek için buraya tıklayın! Sayfayı yazdırmak için tıklayın!
 
 

11.03.2021

 


BASIN AÇIKLAMASI

BASINA VE KAMUOYUNA

 

 

                  PATATES, SOĞAN DEPOLARDA ÇÜRÜRKEN, TÜKETİCİ AÇ


• DEPOLARDAKİ ÜRÜNLERİ BELEDİYELER İHTİYACI OLANLARA DAĞITABİLİR

• TARIM ÜRÜNLERİ DAĞITIMINA BELEDİYELER ÖNCÜLÜK EDEBİLİR

• DEPOLARDAKİ ÜRÜNLER ÇÜRÜRSE, GELECEK YIL ÜRETİM DÜŞER

• ÜRÜN DAĞITIMINDA MERKEZİ YÖNETİM BELEDİYELERLE İŞBİRLİĞİ YAPMALI

İlgililer tarafından patates ve soğanın satılamayıp, çiftçi ve aracıların depolarında çürümeye başladığı belirtilmektedir. Ancak, diğer taraftan, 20 milyon dolayında tüketicinin de açlık sınırının altında yaşadığı Türkiye’nin çok önemli bir gerçeğidir. Bu iki durum büyük bir çelişki oluşturmaktadır. Binlerce ton patates ve soğanın depolarda çürürken, milyonlarca tüketicinin açlığa terk edilmesi kabul edilebilir ve affedilir bir durum değildir.

Bu sorunun çözümü için, başta, merkezi yönetim ile belediyelere büyük bir görev düşmektedir. Özellikle de hiç geliri olmayan ya da asgari ücretin altında bir gelirle yaşamak zorunda olan ve aynı zamanda kirada ikamet etmek durumunda olan ve beslenemeyen tüketicilere belediyeler tarafından depolarda bekleyen patates ve soğanlar ücretsiz dağıtılabilir.

Tarımsal ürünlerin ekonomik yönden güçsüz durumda olan ailelere ve tüketicilere dağıtılmasına belediyeler öncülük edebilirler. Bu durumun, aynı zamanda belediyelerin önemli bir görev ve sorumluluğu kapsamına alınması konusunda da gerekli yasal düzenlemeler yapılmalıdır.

Eğer, depolarda bekleyen patates ve soğanlar zamanında tüketicilere sunulmazsa, dağıtılmazsa ve çürümeye terk edilirse, gelecek yılda üretim düşer. Bunun sonucunda da patates ve soğanın ithalatı zorunlu olur. Bu durumda, hem çiftçiler hem de tüketiciler ve ülkemiz zarar görür.

Bu sorunun çözümünde en büyük görev ve sorumluluk merkezi yönetimdedir. Merkezi yönetim, tarımsal ürünlerin açlık sınırının altında yaşayan ailelere ücretsiz dağıtılması ve düşük fiyatlarla tüketicilere dağıtılması konusunda belediyelerle işbirliği yapmalıdır. Merkezi yönetim, bu konuda gerekli idari ve yasal düzenlemeleri yapmalı ve önlemleri almalıdır.

Basınımıza, kamuoyuna, ilgili ve yetkililere saygıyla duyurulur.


Turhan ÇAKAR
Genel Başkan

BASIN AÇIKLAMASININ İNTERNETTEKİ YANSIMALARI

https://sol.org.tr/haber/20-milyon-yurttas-aclik-sinirindayken-binlerce-ton-patates-ve-sogan-depolarda-curuyor-27725
https://medyaport.net/2021/03/11/thd-depolardaki-urunler-cururse-gelecek-yil-uretim-duser/
http://www.krttv.com.tr/gundem/20-milyon-yurttas-aclik-sinirindayken-binlerce-ton-patates-h67146.html
https://anayurtgazetesi.com/haber/Patates-sogan-depolarda-cururken-tuketici-ac/726171
https://www.ucnoktacom.com/patates-sogan-depolarda-cururken-tuketici-ac/11898/
https://www.tuketicidostu.com.tr/makale/tuketici-makale/patates-sogan-depolarda-cururken-tuketici-ac/
https://sonsoz.com.tr/patates-sogan-depolarda-cururken-tuketici-ac/amp/
https://ticaret-haber.com/patates-sogan-depolarda-cururken-tuketici-ac/
http://www.ticaretgazetesi.com.tr/patatesler-cururken-tuketici-ac