Bir önceki sayfaya geri dönmek için buraya tıklayın! Sayfayı yazdırmak için tıklayın!
 
 

05.07.2024

 


BASINA VE KAMUOYUNA 

 

• ELEKTRİK HİZMETLERİ KAMULAŞTIRILSIN

• ELEKTRİK ZAMI GERİ ÇEKİLSİN

• ADALETİ OLAN GELİRE GÖRE VERGİ SİSTEMİNE GEÇİLSİN

• TEMEL İHTİYAÇLARDAN KDV ÖTV KALDIRILSIN

Türkiye’de adaletsiz bir vergi sistemi var.  Dolaylı vergi sistemi olarak bilinen bu sistemle, satın aldığımız mal ve hizmetlere zorunlu olarak ödediğimiz vergilerin ülke bütçesindeki payı yaklaşık yüzde 65-70 dir. Tüketicilerin üzerine yıkılan bu yük yetmiyormuş gibi, sürekli yapılan zamlarla yaşayamaz hale geldik, Cumhurbaşkanlığı Hükümet sisteminin elektriğe yaptığı %38 zamla nefes alamaz duruma düştük.

Bu zam kararıyla, açlık ve yoksulluk sınırı altında yaşayan işçinin, memurun, emeklinin ve sabit gelirli tüketicilerin sağlıklı ve yeterli beslenme imkanını ortadan kalkmıştır. Tüketiciler açlığa ve yokluğa mahkum edilmiştir, zamları kabul etmiyoruz.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet sisteminin yani iktidarın görevi; Halkına insan onuruna yaraşır bir yaşam imkanı sunmak, yaşam standardını yükseltmek için politikalar geliştirmektir. 

Ekonomik istikrarı sağlamak, fahiş zamları durdurmak ve alternatif çözümler üretmek iktidarın görevidir.  Bu konuda gerekli adımları atmanızı ve elektriğe getirilen zammın iptal etmenizi talep ediyoruz.

Esnaf Odaları, Sanayi Odaları, Ticaret Odaları ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, temsilcilerine seslenmek istiyoruz

Cumhurbaşkanlığı Hükümet sisteminin elektriğe yaptığı zamların üye işletmelerinin maliyetlerini artırdığının farkındayız. 

Ancak, zamlara karşı mücadele etmeden, girdi maliyetleri arttı diyerek mal ve hizmetlere zam yapma kolaycılığına kaçıyorsunuz. Sadece kendi çıkarınızı ve kazancınızı düşünüyorsunuz bu durumu kabul etmiyoruz. Bu ülkede birlikte yaşam buluyorsak sizler de elinizi taşın altına koymak durumundasınız.  

Sizlerden beklentimiz zamların asıl nedenlerine birlikte karşı çıkmaktır. Üyelerinizin ve tüketicilerin çıkarlarını korumak daha yaşanılır bir Türkiye için aktif rol almamızı bekliyoruz. 

Fırsatçı işletmelere ve fahiş fiyat uygulamalarına karşı gerekli adımları atmanızı istiyoruz. 

Toplumun tüm kesimlerinin çıkarlarını gözeten, adil ve sürdürülebilir bir enerji politikasının oluşturulması için, sizlerle işbirliği yapmaya hazır olduğumuzu buradan ifade etmek istiyoruz.

İşçi ve Memur Sendikalarının yöneticilerine seslenmek istiyoruz

Tüketici Hakları Derneği olarak, ücret sendikacılığının değil, emeği ile geçinmek zorunda olan üyelerinizin insan onuruna yaraşır, yaşam mücadelesinde yanınızda olduğumuzu ifade etmek isteriz. Tüketici Hakları Derneği-Sendika işbirliği yaparak bu süreci daha etkin bir şekilde yürütebileceğimize inanıyoruz.

Değerli Tüketiciler,

Tüketici Hakları Derneği olarak karşı karşıya olduğumuz bu zam furyasına da sessiz kalmayacağız, haklarımızı sonuna kadar savunacağız.

Elektriğin kamulaştırılması için sesimizi daha da yükselteceğiz, Özelleştirme yalanı ile talan edilen kaynaklarımızı tekrar elde etmek için mücadelemizi sürdüreceğiz.

Sizlerden beklentimiz, zam fırsatçılığı yapan fahiş fiyat uygulayan işletmelerle karşılaştığınızda, bu durumu sosyal medya ve derneğimiz aracılığıyla tepkinizi göstermenizi istiyoruz.

Tüketici haklarına saygı göstermeyen Fırsatçı, fahiş fiyat uygulayan işletmelerden alışveriş yapmayınız. Tüketim bir amaç değil araçtır, tüketim kültürünün tuzağına düşmeyin. Temel ihtiyaçlarınızı karşılarken sizlere saygı gösteren yerli üreticilerini tercih ediniz

Değerli tüketiciler birlikte sesimizi yükselterek, bu haksız fiyat artışlarına dur diyebiliriz.

Tüketici Hakları Derneğimize üye olarak gücümüze güç katabilirsinizErgün Kılıç
Genel Başkan

İletişim: 05326740110